شرایط استرداد وجه

۱- لایسنس آنتی ویروس  ارسال شده است:

  • با توجه به ارسال لایسنس از طریق ایمیل و یا شماره تلفن همراه و ماهیت الکترونیکی بودن محصول، تحت هیچ گونه شرایطی وجه قابل استرداد نمی باشد.

۲- لایسنس آنتی ویروس ارسال نشده است:

  • در صورتی که تا قبل از ارسال لایسنس آنتی ویروس درخواستی مبنی بر انصراف از خرید و یا درخواست استرداد وجه به هر دلیلی با تکمیل فرم پشتیبانی و درخواست استرداد وجه هرینه پرداختی به صورت کامل مسترد خواهد شد.
فهرست